Makaleler

 • Kültür Karmaşası ve Saf Millet Anlayışının Gerekliliği

    Bugün her ne kadar Küresel Sistem ve Soros çocukları tarafından yıpratılmaya ve ortadan kaldırılmaya çalışılsa da insanın hayata bakışını temellendiren ve ona hayatında kabataslak bir yön kılavuzu veren ”Kültür” hakkında birkaç söz söylemek istiyorum. Kültür , Latince ‘deki Cultura sözcüğünden türemiştir . Cultura toprağı ekmek , ekilen topraktan verim almak anlamlarına gelir . Bu…

 • Yenilmez İsrail Algısı

  Irk üstünlüğünü yasaklayan Allah İsrailoğullarını lanetlemiştir. Kendilerine gönderilen peygamberleri öldüren bu tarif edilemez kötülüklerin var olduğu topluluk yüzyıllarca bulundukları bölgelerin sosyolojisini ve düzenini bozmuş, ikamet ettikleri neredeyse her devlet tarafından kovulmuşlardır. Tarih kitaplarımızda okuduğumuz gibi Osmanlı içerisinde bin bir çabayla birlikte Yahudi bir devlet kurma fikriyle ortaya çıkan Herzl ile başlayan serüven 1948 de sonucuna…

 • Ülkemizin En Büyük Sorunu Beşinci Kol Nedir ?

  Beşinci kol, bir düşman veya düşman grubu için çalışan daha büyük bir grubu veya ulusu içeriden sabote etmeye çalışan herhangi bir insan grubudur. Harris Mylonas ve Scott Radnitz’e göre, “beşinci kollar”, “devletin dış rakipleriyle işbirliği içinde ulusal çıkarları baltalamak için çalışan yerli aktörler”dir.  Beşinci bir kolun faaliyetleri açık veya gizli olabilir. Gizlice toplanan kuvvetler, bir…

 • Tesbihin ‘Raconu’

  Bir gün bulunduğum bir mecliste bir abim “Hayatımızın yarısını filmlerden öğreniyoruz” gibi bir laf etmişti, iyi ya da kötü manada, model ve örnek teşkil ediyor. Orada gördüğümüz birine özeniyoruz, onun gibi giyinip onun gibi konuşuyor ve onun gibi sigara içiyoruz, rol kesiyoruz adeta. Allah’ı anmaktan nasıl alıkoyacaklarını şaşırmış durumdalar. Birçok değerimizi ve meziyetimizi kültür emperyalizmi…

 • Bireyselleşme ve Ahlaki Çöküntü: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?

  Son yüzyıl içinde bireyselleşmenin artması, toplumlarımızı derinden etkileyen bir fenomen haline gelmiştir. Bireylerin kendi isteklerine odaklanması, özgürlüklerini savunmaları ve kişisel tatminlerini ön planda tutmaları gibi unsurlar, toplumun ahlaki değerlerinin çöküşüne yol açmıştır. Bu durum ise gelecekte bizi bekleyen sorunların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bireyselleşme ile birlikte ahlaki değerlerin sorgulanması ve çöküşü kaçınılmaz olmuştur. Toplumun ortak…

Bir yanıt yazın